MADDE İSTİSMARINDA ADLİ TOKSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MADDE İSTİSMARINDA ADLİ TOKSİKOLOJİ Kod FEBI9042
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MÜNEVVER AÇIKKOL

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiye'de önemli toplumsal ve bireysel sorun olan madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadelede yer alabilmek için gerekli temel bilginin aktarımının sağlanması.

İçerik

Madde bağımlılığı ile ilgili temel kavramlar. Kötüye kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilgili genel bilgiler, etki mekanizmaları, çeşitli matrikslerden tayin yöntemleri, madde etkisi altında işlenen suçlar

Öğrenme Çıktıları

Madde kullanımını ve madde etkisi altında işlenen suçları araştırma ve değerlendirme ve sonuçlandırma yetisi kazanır

Yeterlilik İlişkisi

Teorik , interaktif anlatım ve görsel anlatım.

Kaynaklar

1.Karch, S.B. Drug Abuse Handbook, CRC Press, 1997. 2.http://store.samhsa.gov/home 3.http://www.nida.nih.gov/nidahome.html 4.Fernandez, H. , Heroin, Library of Congress Cataloging, 1998. 5.http://dea.gov/home

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.