GENETİK HASTALIKLARIN ADLİ BOYUTU

İzlence Formu

Ders Adı GENETİK HASTALIKLARIN ADLİ BOYUTU Kod FEBI9055
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EMEL HÜLYA YÜKSELOĞLU

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere genetik hastalıklarla ilgili malpraktis davalarına farklı bir bakış açısı kazandırılarak genetik hastalıklar hakkında bilgi ve rutinde ki uygulamar arasındaki farklılıklar hakkında çözüm odaklı eğitim verilecektir.

İçerik

Genetik Hastalıkların Adli Bilimlerdeki Etkisinin Ana Hatları.

Öğrenme Çıktıları

Adli Bilimler ve Adli Tıp Kapsamında Genetik Hastalıkların Olgularda İncelenmesi ve Yorumlanması.

Yeterlilik İlişkisi

"frontal öğretim interaktif öğretim"

Kaynaklar

Bu derste "Genetics, DNA analizleri, Advance Forensic Genetics, Forensic DNA Evidence Interpretation" kitaplarından ve güncel yerli yabancı literatür kaynaklarından yararlanılacaktır.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersi alan öğrenciler bu dersteki kazanımlarını adli bilimler alanında olgu çözme becerilerini geliştirerek alana katkı sağlayacaklardır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.