SU ANALİZİ VE GÜVENLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı SU ANALİZİ VE GÜVENLİĞİ Kod FEBI9057
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET ATA ALTURFAN

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrenciye çevre bilinci kazandırmak, suyun fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve radyasyon analizini yapmak, sudaki toksik unsurları öğrenmek ve su kirliliği sonucu ortaya çıkan hastalıkları incelemektir.

İçerik

Suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan incelenmesi, su yolu ile bulaşan enfeksiyöz hastalıkların öğrenilmesi, suda bulunan toksik maddelerin zararlı etkilerinin belirlenmesi, sudaki çeşitli kirletici unsurların ortaya konmasıyla birlikte atık su arıtımının öneminin kavranması

Öğrenme Çıktıları

Su molekülünün fiziksel ve kimyasal yapısını ortaya koymak, sudaki kirletici unsurları öğrenmek, bununla ilgili önlemler almak, sudaki kirleticilerin Avrupa birliği komisyon normlarını öğrenmek, suyun dezenfeksiyonunu öğrenmek, su kirliliği ile ilgili hastalıkları öğrenmek, suda bulunan önemli olan toksik maddeleri öğrenmek ve atık suların genel özelliklerini kavramak.

Yeterlilik İlişkisi

Öğrrenci ile karşılıklı interaktif eğitim.

Kaynaklar

1- Handbook of Water Analysis, Leo M.L. Nollet, Leen S. P. De Gelder, CRC Press, 2000 2- Handbook of Water and Wastewater Analysis, Kanwaljit Kaur Atlantic Publishers and Dist, 2007 3- Industrial Water Analysis Handbook, Natarajan Manivasakam, Chemical Publishing, 2011 4- Water Microbiology: Types, Analyses and Disease-Causing Microorganisms, Andriy Lutsenko and Vasyl Palahniuk, 2011 5- Water Analysis: A Practical Guide to Physico-Chemical, Chemical and Microbiological Water Examination and Quality Assurance, Springer, Wilhelm Fresenius, Karl E. Quentin, Wilhelm Schneider,1988

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin içeriği proğram yeterliliklerinden 3. ve 10. maddelerle örtüşmektedir. Ayrıca 4, 5, 8 ve 9. maddelerle uyumluluk göstermektedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.