BALİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı BALİSTİK Kod FEBI9045
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HÜSEYİN BÜLENT ÜNER

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ateşli silahlar ve atış artıkları dersini almış öğrencilerin balistiğin fiziksel temellerini öğrenmelerini sağlamktır.

İçerik

Balistik, tanımı İç balistik Dış balistik Terminal balistik Yara balistiği Momentumun korunumu, Balistik sarkaç Balistik katsayı, aerodinamik

Öğrenme Çıktıları

Temel balistik bilgisini bilir. Delillere yaklaşım konusunda beceri sahibi olur.Adli Fen Bilimleri alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.

Yeterlilik İlişkisi

Bu ders teorik olarak anlatılmakta ve örnek problemler hesaplamalarla pekiştirilmektedir.

Kaynaklar

Heard, B. J., Handbook of Firearms and Ballistics ? Examining and Interpreting Forensic Evidence, John Wiley & Sons, New York, 1997 Wilber, C. G., Ballistic Science for the Law Enforcement Office, Charles C. Thomas, Springfield, IL, 1977 T.A. Warlow, Firearms, the Law and Forensic Ballistics, Taylor & Francis, 1996. Adli Balistik 2007, İstanbul, Arıkan Basım Yayın Ltd. ޞti, H. B. Üner, İ. Çakır,

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.