POPÜLASYON GENETİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı POPÜLASYON GENETİĞİ Kod FEBI7049
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. EMEL HÜLYA YÜKSELOĞLU

Dersin Amacı

Populasyondaki genetik çalışmalar sonucu gen frekanslarının hesaplanması ve bu hesabların toplum genelinde kullanılmasını amaçlar. Ayrıca genetik verilerin adli birimlerde kullanımı irdelenecektir.

İçerik

Popülasyon genetiğinin Adli Bilimlerde Kullanımı.

Öğrenme Çıktıları

Adli Bilimlerde Genetik Verilerin Hesaplanması ve yorumlanması.

Yeterlilik İlişkisi

"frontal öğretim interaktif öğretim"

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.