ADLİ BİLİMLERDE TEMEL MİKROBİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLERDE TEMEL MİKROBİYOLOJİ Kod FEBI7019
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HÜSEYİN ÇAKAN

Dersin Amacı

Mikrobiyoloji biliminin temel esasları anlatılarak Adli bilimlerle olan ilişkisinin sağlanmasıdır.

İçerik

Mikroorganizmaların genel özelliklerinin belirlenmesi, Ölüm sonrası anatomik bölgelerde meydana gelen mikrobiyolojik değişiklikler, hastalık insan ve enfeksiyonlar gibi mikroorganizma ilişkileri gibi pek çok önemli konulara da değinilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Multidisipliner bir bilim dalı olan adli bilimlerin Temel Mikrobiyolojiyi ne şekilde kullanacağını bilir. Kriminal amaçlı nasıl yararlanabileceğini gösterebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Kuramsal anlatım, ödev hazırlama -tartışma ve değerlendirme. Öğrenciler, Temel Mikrobiyolojinin adli olaylarda kullanımı ile ilgili ödev hazırlayacaklar. Bu olaylar derste tartışılacak böylece teoride öğrendiklerini olgular üzerinde değerlendirebileceklerdir. Söz konusu ödevi hazırlarken, bilimsel literatür taramalarını internet üzerinden, bilimsel dergilerden ve diğer benzeri kaynaklardan gerçekleştireceklerdir.

Kaynaklar

1. Kiraz N.(2011).Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı (Editör Yardımcıları Samastı M, Aygün G) Cilt:I,II İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları İstanbul. 2. Bilgehan, H. (2003), Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 3. baskı, s.73-80,305-484, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 3. R.G.Breze,B.Bodowle,S.E.Schutzer.Ö.Ang(Çeviri Editörü).Adli Mikrobiyoloji. M.Aslan, H.Çakan, B.Kocazeybek, M.A.Küçüker, V. Öz E.P olat, S.Sarıbaş,(Çevirenler).Nobel Kitapevleri,2011,İstanbul. 3.Bilgehan, H. (1989), Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. 4. baskı, s.2-252, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 4..Dalton(a), H.P. (1986), Postmortem Specimens, İnterpretive Medical Microbiology. (Dalton, H.P., Nottebart, H.C.,Eds.) pp.1037-1040, Churchill Livingstone, Newyork. 5.Knight, B. (1991), Simpsom\\\'s Forensic Medicine, tenth edition, pp.38-45, Edward-Arnold, London.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli Mikrobiyolojinin Kriminal bir olayın aydınlatılması sürecinde nasıl kullanılması gerektiğinin tamamlanması açısından olumlu bir katkı sağlayacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.