NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI VE FONKSİYONU II

İzlence Formu

Ders Adı NÜKLEİK ASİTLERİN YAPI VE FONKSİYONU II Kod FEBI7022
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAVVA ALTUNÇUL

Dersin Amacı

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programına değişik üniversitelerden ve branşlardan öğrenciler alınmaktadır. Doğal olarak tüm öğrencilerin genetik ile ilgili bilgi düzeyleri aynı olmamaktadır. Bu dersin amacı genetik materyal olan nükleik asitlerin yapı, bicim ve fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgi vererek öğrencilerin temel bilgi eksikliklerini gidermek ve düzeyini yükselterek diğer adli genetik dersleri için alt yapı oluşturmaktır.

İçerik

Bu ders nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonlarının bir bölümünü, bu fonksiyonların sonuçları ve DNA teknolojileri konusunda bilgi içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

DNA'nın yapı ve fonksiyonları detaylı olarak öğrenilmiş ve Adli Tıp Enstitüsü'nde genetik ile ilgili diğer derslerin anlaşılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum

Kaynaklar

1. H. Ümit Lüleyap, Moleküler Genetiğin Esasları, Nobel Kitabevi, Adana, 2008, ISBN: 978-605-397-005-7 2. Editörler Ahmet Yıldırım, Fevzi Bardakcı, Mehmet Karataş, Bahattin Tanyolaç, Moleküler Biyoloji Protein Sentezi ve Yıkımı, 1. Baskı, Nobel, 2007, ISBN:978-9944-77-184-9 3. N. Yavuz Ensari, Moleküler Biyoloji, D.Ü. Basımevi, Diyarbakır, 2002, ISBN: 975-92913-0-4 4. William S. Klug, Michael R. Cummings, Concepts of Genetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-081626-4 5. Güler Temizkan, Genetik II Moleküler Genetik, İ.Ü. Fen Fak Basımevi, İstanbul, 1999 ISBN: 975-404-429-9 6. Benjamin Lewin, Genes, Oxford University Pres, Oxford, 1997

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.