AĞIR METAL TOKSİKOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı AĞIR METAL TOKSİKOLOJİSİ Kod FEBI7024
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SALİH CENGİZ

Dersin Amacı

Ağır metal kavramını öğretmek, ağır metallerin neler olduğunu öğretmek ve bunların toksik etkilerini tanımlamak

İçerik

Ağır metal toksisitesi ile ilgili interaktif bilgi aktarımı

Öğrenme Çıktıları

Ağır metallerin öğrenilmesi Ağır metallerin toksik etkileri hakkında bilgi sahibi olmak

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı Küçük ödevler 1 büyük ödev verilebilir 1 öğrenci semineri anlattırılabilir

Kaynaklar

Casarett& Doull\\\'s Toxicology

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.