BELGE İNCELEMESİ

İzlence Formu

Ders Adı BELGE İNCELEMESİ Kod FEBI7020
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FARUK AŞICIOĞLU

Dersin Amacı

Yazı, imza ve belge incelemelerinin bilimsel esasları hakkında genel teorik bilgilendirme ve bu alanda kullanılan kullanılan gereç ve yöntemlerin tanıtılması hedeflenmektedir.

İçerik

Genel olarak adli belge ve belge incelemede temel kavramlar ve terminoloji, El yazısı karşılaştırma ve incelemeleri,İmza karşılaştırma ve incelemeleri , Belgelerde yapılan sahtecilik (tahrifat) yöntemleri ve bunların belirlenmesi yöntemleri, Daktilo ve baskı yazıları ile Mürekkep, kağıt ve kalem incelemeleri ve Rapor yazma teknikleri hakkında bilgilerdir.

Öğrenme Çıktıları

Farklı disiplinlerden gelmiş öğrenciler, Adli belge, imza ve yazı incelemeleri konusunda uluslarası düzeyde bilimsel bilgi sahibi olmaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, gerçek olgu ve dava dosyaları üzerinde pratik çalışma.

Kaynaklar

1. Adli Belge İncelemesi:Yazı-İmza-Parmak İzi-Sahtecilik, Editör:Faruk Aşıcıoğlu, Beta yayınevi, İstanbul,2005. 2.Hilton, O., Scientific examination of questioned documents, CRC Press 1993. 3. Kelly, J. S. and Lindblom, B. S., Scientific Examination of Questioned Documents, Second Edition, CRC 2006. 4. Lindblom, B. S., Scientific examination of questioned documents, CRC/Taylor & Francis 2006. 5. Morris, R., Forensic handwriting identification: fundamental concepts and principles, Academic Press 2000. 6. Nickell, J., Detecting Forgery: Forensic Investigation of Documents, The University Press of Kentucky 2005. 7. Slyter, S. A., Forensic Signature Examination, Charles C Thomas Pub Ltd 1995. 8. Adli Bilimlerde El Yazısı ve İmza İncelemeleri, Editör: Faruk Aşıcıoğlu Öner Matbaacılık, İstanbul, 2007, ss. 46-67.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Belge İnceleme Alanında yeterli düzeyde bilgi sahip olacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.