ADLİ KİMYADA RENK TESTLERİ VE MEKANİZMALARI

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ KİMYADA RENK TESTLERİ VE MEKANİZMALARI Kod FEBI7060
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP TÜRKMEN

Dersin Amacı

Adli kimya ve kriminalistik alanında çeşitli amaçlar için kullanılan renk reaktiflerini ve bunların mekanizmalarını ve güncel teknolojik gelişmeler ile ilgili temel bilgilerin aktarılmasını sağlamak.

İçerik

Bu ders, adli kimya ve kriminalistik alanında çeşitli amaçlar için kullanılan renk reaktiflerini, reaksiyon mekanizmalarını ve güncel durumlarını kapsamaktadır

Öğrenme Çıktıları

Adli Fen Bilimleri Alanında Lisans Üstü eğitim alan öğrencilere, bu ders kapsamında parmak izi belirleme renk testleri, kan lekesi belirleme renk testleri, ateşli silah atış artıkları renk testleri, geniş skalada ilaç ve narkotik madde analizlerinde kullanılan reaktifleri ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımların öğretilmesi hedeflenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorikte anlatılan konuların, laboratuarın el verdiği ölçüde çeşitli örnekler ile pekiştirilmesi sağlanacaktır

Kaynaklar

What is the Identity of the White Powder? A Mock Forensic Case Study Technical Procedure for Preliminary Color Tests Version 4, Drug Chemistry Section Effective Date: 08/29/2014, Issued by Drug Chemistry Forensic Scientist Manager, Royds D et al, A case study in forensic chemistry: The Bali bombings, Talanta 67 (2005) 262–268.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersler sona erdiğinde adli kimya ve kriminalistik alanında çeşitli amaçlar için kullanılan renk reaktiflerini tanımış ve bunların mekanizmalarını anlamış ve alanda yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek güncel teknolojik gelişmeleri araştırma, değerlendirme yetisi kazanır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.