KLİNİK VE ACİL TOKSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı KLİNİK VE ACİL TOKSİKOLOJİ Kod FEBI7001
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. IŞIL BAVUNOĞLU

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin, zehirlenme nedeni ile acile başvuran hastaların tetkik ve tedavi sürecinde prosedürlerin ve kanıtların adli toksikoloji açısından yorumlanması ile ilgili bilgilendirme amaçlanmıştır.

İçerik

Zehirlenme nedir? Hangi hastalarda zehirlenmeden şüphelenilir? Hangi vakada hangi analiz yöntemi uygulanacağı bildirilir. Acil tedavi ve antidot uygulaması ve en sık görülen zehirlenmeler tanıtılır.

Öğrenme Çıktıları

Zehirlenen hastadaki toksidromları bilir. Hastanın Acil müdahalesi konusunda bilgilidir. Tedavi prosedürlerini ve antidotlarını bilir. En sık rastlanan zehirlenme türlerini ve toksikolojik analiz yöntemlerini tanır. Ve bulguları yorumlayabilir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı Vaka takdimi, Vakalarla ilgili güncel makale takibi Küçük ödevler Öğrenci semineri

Kaynaklar

Bavunoglu I, Human Experimental Toxicology, 2004, 347-351. İç hastalıklarında aciller, İ.Ü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi etkinlikleri, Sayfa 447-485. Critical Care Toxicology, Brent & Wallace.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.