ADLİ TIBBİ AÇIDAN METALLOENZİMLER VE KOFAKTÖR METALLER

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TIBBİ AÇIDAN METALLOENZİMLER VE KOFAKTÖR METALLER Kod FEBI7065
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET ATA ALTURFAN

Dersin Amacı

Amino asit ve proteinlerin yapısını anlamak, enzimlerin çalışma prensiplerini öğrenmek, toksik metallerin fiziksel, kimyasal özelliklerini anlamak, metabolizmalarını kavramak. Adli Tıpta metal zehirlenmesinin klinik etkilerini anlamak ve Adli Tıpta klinik açıdan önemli markır enzimleri öğrenmek.

İçerik

Amino asit, protein ve enzimlerin yapılarını öğrenmek, enzimlerin çalışma prensiplerini kavramak, adli bilimler laboratuvarında klinik açıdan önemli markır enzimleri öğrenmek, toksik metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamak ve vücutta nasıl metabolize edildiklerini öğrenmek.

Öğrenme Çıktıları

Adli Bilimler laboratuvarlarında klinik açıdan önemli olan toksik metallerin ve markır enzimlerin yapıları, çalışma prensiplerini ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Adli Toksikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilecek kapasiteye ulaşmak.

Yeterlilik İlişkisi

Sınıfta öğrenci ile karşılıklı aktif öğretim.

Kaynaklar

1- John Joseph Fenton. Toxicology: A Case-Oriented Approach. CRC PRESS Boca Raton London New York Washington, D.C. 2002. 2- Kent Olson. Poisoning and Drug Overdose, Sixth Edition. McGraw Hill Professional. 2011. 3- Franz-Xaver Reichl, Leonard Ritter. Illustrated Handbook of Toxicology. Thieme, 2010. 4- Gunnar F. Nordberg,Bruce A. Fowler,Monica Nordberg. Handbook on the Toxicology of Metals, General considirations, Fourth edition, Academic Press, Elsevier. 2007. 5- Champe P.C, Harvey R.A, Ferrier D.R, Lippincott Biyokimya 5. Nobel Tıp Kitapevi, Çev ed: Engin Ulukaya 5. Baskı 2014. 6- Neil A. Campbell, Jane B. Reece. Campbell’s Biology. 10th ed. Pearson Benjamin Cummings, 1301 Sansome St., San Francisco, CA 94111, 2014.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli Bilimler laboratuvarlarında klinik açıdan önemli olan toksik metallerin ve markır enzimlerin yapıları, çalışma prensiplerini ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Adli Toksikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilecek kapasiteye ulaşmak. Bu bağlamda dersin öğrenme çıktıları program yeterlilikleriyle örtüşmektedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.