ADLİ ANALİTİK TOKSİKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ ANALİTİK TOKSİKOLOJİ Kod FEBI7011
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SALİH CENGİZ

Dersin Amacı

Adli toksikoloji kapsamını öğretmek, adli toksikoloji kapsamındaki terimleri tanımlamak, kimyasal maddelerin nitel ve nicel analizini sağlayan yöntemleri açıklamak

İçerik

Adli Toksikolojide kullanılan yöntem ve aygıtlarla ilgili prensip ve kuramlarla ilgili interaktif bilgi aktarımı

Öğrenme Çıktıları

Zehirlenme belirtileri Doz-toksisite ilişkisi Toksik maddenin nitel ve nicel analizinin yapılması ile ilgili bilgiye sahip olma

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı Küçük ödevler 1 büyük ödev verilebilir 1 öğrenci semineri anlattırılabilir

Kaynaklar

Kaynak: Fundamentals of Analytical toxicology (Flanagan ve arkadaşları)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.