ADLİ PSİKOFARMAKOLOJİ VE PSİKOAKTİF MADDELER

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ PSİKOFARMAKOLOJİ VE PSİKOAKTİF MADDELER Kod FEBI7064
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HABİP ÜMİT SAYIN

Dersin Amacı

DERSİN AMACI ADLI TIP MASTER VE DOKTORA PROGRAMLARINDA UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN ÖĞRETİLMESİ, FARMAKOLOJİ VE PSİKOFARMAKOLOJİNİN TEMELLERİ

İçerik

NARKOTİK MADDELERİN TANITIMI VE BU KONUDAKİ TEŞHİS VE TANI BİLGİLERİNİN PEKİŞTİRİLMESI. PSİKOAKTİF DROGLAR, BİTKİLER, MADDELERİN TEMEL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ VE BU KONUDA ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK OLARAK BİLİNÇLENDİRİLMESİ

Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik İlişkisi

TEORİK

Kaynaklar

DOÇ. DR. ÜMİT SAYININ PSİKOATKİF BİTKİLER VE FARKLI BİLİNÇ HALLERİNİN FARMAKOLOJİSİ İSİMLİ KİTABI

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

DERSLER SADECE TEORİK DÜZEYDE OLUP ÖĞRENCİLERE PEK ÇOK YENİ BİLGİ KAZANDIRACAK, ÖZELLİKLE NARKOTİK ANALİZLERİ KONUSUNDA VE NARKOTİK MADDELERİN ETKİLERİ-PSİKOFARMAKOLOJİSİ KONULARINDA ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRECEKTİR. NARKOTİK MADDELER VE NARKOTİK SUÇLARIN, ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ VE BU KONUDA BİLİRKİŞİLİK YAPABİLECEK DÜZEYDE BİLGİ VERİLMESİ

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.