ADLİ TOKSİKOLOJİ I

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TOKSİKOLOJİ I Kod FEBI7008
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MÜNEVVER AÇIKKOL

Dersin Amacı

Öğrencilerin adli toksikoloji alanında temel bilgi edinmelerini ve edindiği bilgileri olgunun çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır.

İçerik

Toksikolojinin tarihçesi ve adli bilimlerle ilişkisi, zehirler ve zehirlenmelerle ilgili genel kavramlar, örnek hazırlama ve analiz süreçleri, vaka tartışmaları.

Öğrenme Çıktıları

Dersler sona erdiğinde öğrencinin adli toksikoloji konularında gerekli temel bilgileri almış olması beklenmektedir. Öğrenci Adli Toksikoloji alanında analiz yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme becerisini kazanmış olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik , interaktif anlatım ve görsel anlatım.

Kaynaklar

1.Klaassen, C.D., \\\"Casarett & Doul?s Toxicology, The Basic Science of Poisons\\\", 2001. 2.Clarke, E.G.C., \\\"Isolation and Identification of Drugs\\\", The Pharmaceutical Press, USA, 1969. 3.Hayes, A.W. \\\"Principles and Methods of Toxicology\\\", Taylor &Francis, Philadelpia, 2001 4.Skoog D.A., West D.M., ?Principle of Enstrumental Analysis? Philadelphia, 1980.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.