KRİMİNALİSTİK UYGULAMA

İzlence Formu

Ders Adı KRİMİNALİSTİK UYGULAMA Kod FEBI0006
Kredi 1 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SALİH CENGİZ

Dersin Amacı

Adli Bilimlerde kullanılan yöntemlerin prensiplerin öğretilmesi

İçerik

Delillerin analizlenmesi ve yorumlanması

Öğrenme Çıktıları

Delillerin analizlenmesi ve sonuçların yorumlayabilme

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı Laboratuvarda eğitim

Kaynaklar

Criminalistics:An Introduction to Forensic Science: International Edition

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.