CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

İzlence Formu

Ders Adı CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR Kod SOBI0005
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU

Dersin Amacı

Farklı disiplinlere ve eğitime sahip öğrencilerin, Modern Ceza Muhakemesi Hukuku'nun amacı, alanı, suç politikası bilimi içerisindeki yeri, ceza yargılaması hukukuna hakim olan temel prensipler, adli bilimlerde ceza muhakemesi hukukunun önemi ve yeri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İçerik

Bu derste 14 hafta içerisinde; Ceza Muhakemesi Hukukuna hakim olan, insan haklarının korunmasına ilişkin ilkeler, muhakemenin hazırlanmasına ilişkin ilkeler, muhakemenin şekline ilişkin ilkeler, ispata ilişkin ilkeler, Ceza Muhakemesi Kurallarının uygulama alanı, Ceza Muhakemesinde rol alanlar konuları işlenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler; Ceza yargılaması temel prensipleri ve ilkelerinin neler olduğu, bununla ilgili olarak Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan düzenlemelerin içeriği hakkında temel bilgiye sahip olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler interaktif olarak işlenecek, öğrenciler tarafından hazırlanan ödevler ve sunumlar ders içerisinde tartışılacaktır.

Kaynaklar

Doktrinde yer alan Ceza Yargılaması Hukuku eserleri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.