SEMİNER

İzlence Formu

Ders Adı SEMİNER Kod FEBI7016
Kredi 0 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GÖNÜL FİLOĞLU

Dersin Amacı

Fen Bilimlerine kayıtlı bulunan bütün yüksek lisans öğrencilerin (biyolog, fizikçi, kimyager ..) ilgi duydukları veya istedikleri bir konuyu internetten, bilimsel dergilerden ve kitaplardan yararlanarak araştırır ve sınıfta arkadaşlarına sunar. Amaç, yeni yüksek lisans programına başlamış öğrenciye, bilimsel bir konuda araştırma yapmak ve bunu sunma becerisi kazandırmaktır.

İçerik

Adli bilimler multidisipliner bir bilim dalıdır. Fen bilimlerindeki öğrenciler her biri kendi lisanslarına uygun adli bilimlerdeki uygulama alanı ile ilgili konuları araştırmak ve sunmaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenciler ile adli bilimlerde ileride yapacakları tezin konusu ve yöntemi hakkında fikir edinmektir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum hazırlama -tartışma ve değerlendirme.

Kaynaklar

Adli bilimlerde yayınlanmış yerli ve yabancı bütün kaynaklar.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.