ADLİ BİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİYOLOJİ Kod FEBI7017
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAVVA ALTUNÇUL

Dersin Amacı

Günümüzde adli bilimlerin geniş yelpazesi içinde birçok ceza ve medeni hukuk ile ilgili olayların çözümünde DNA bilgisi kullanılmaktadır. Bu dersin amacı DNA?ya ulaşma teknikleri, DNA verilerinin elde edilmesi ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerek hususları öğrenciye aktarmak ve öğrencinin aktif katılımını sağlayarak ders konuları ile ilgili araştırma ve değerlendirme yapabilme becerisi oluşturmaktır.

İçerik

Bu ders biyolojik materyalin delil niteliği kazanma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörleri kapsamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu ders programının sonunda öğrenci, çeşitli biyolojik materyallerin adli bilimler içinde nasıl delil niteliği kazanabileceği ve elde edilen bilginin nasıl kullanılabileceği, analiz sonuçları değerlendirilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve etik değerler hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Sunum

Kaynaklar

1. Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley &Sons Ltd, 2007, ISBN (PB): 9780470010266 2. Saferstein R. Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall College Div; 8th edition (6/18/2003) ISBN: 0131118528 3. John M. Butler. Forensic DNA Typing: Biology and Technology Behind STR Markers, Academic Press; 2nd edition (2/22/2005), ISBN: 0121479528 4. William S. Klug, Michael R. Cummings, Concepts of Genetics, 6th Edition, Prentice Hall, 2000, ISBN: 0-13-081626-4 5. Stuart H. James, Jon J. Nordby Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, CRC Press; 2nd edition (2/4/2005) ISBN: 0849327474

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin çıktılarının program yeterliliklerine katkısı 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 için yüksek düzeyde ve 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18,21 için orta düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.