AİLE HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı AİLE HUKUKU Kod SOBI7033
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ŞİRİN AYDINCIK

Dersin Amacı

Aile Hukukunun temel kavramlarını, lisans eğitiminde hukuk eğitimi almış olsun ya da olmasın, dersi seçenlere tanıtmak, teori ve uygulamadaki sorunlar ve çözümlerini ortaya koymak.

İçerik

Aile Hukuku, çekirdek ve geniş anlamda aile ilişkilerini inceleyen keza aile kurumuna ve münferit olarak çocuk veya aileye hukuken müdahale edebilecek kurumların hak ve görevlerini irdeleyen, inceleyen bir branş olup, bu ders kapsamında da kurumların hukuki temelleri ortaya konulup, aile ve çocuğun korunması üzerinde durulacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Aile Hukuku kavram ve sorunlarına keza Medeni Hukuk ve Aile Hukuku anlamında şu konularda genel bilgi sahibi olunacaktır ; Ayırtım gücünün (Temyiz kudretinin) anlamı ve işlevi, aile kurumunun hukuki yapısı, pozitif ayırımcılık kapsamında 2002 tarihli Türk Medeni Kanunundaki yeni hükümler çerçevesinde kadının ve çocuğun hakları, yasal temsilcilik kavramı

Yeterlilik İlişkisi

Seminer

Kaynaklar

Uluslararası antlaşma metinleri Yasalar Ders notları Yargı kararları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.