TEMEL ADLİ TRAVMATOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL ADLİ TRAVMATOLOJİ Kod SOBI7016
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜRSEL ÇETİN

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin temel adli travmatoloji ile ilgili konularda \\\"bilgi\\\" sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu derste temel travmatoloji konularına ait tanımlamalar, sınıflamalar, yara özellikleri, yaraların ağırlığının değerlendirilmesi, raporların değerlendirilmesi, trafik kazası ve patlama gibi toplumsal ölümlerede yol açan ve genel beden travması yaratan yaralanmaların değerlendirilmesi ile ilgili konularda bilgi verilir.

Öğrenme Çıktıları

Yara ve yaralanma kavramını, yaralanmanın mekaniğini, yaraların çeşitlerini bilir. Farklı yara türlerini birbirinden ayırabilir, yaralanmalar ile ilgili raporları anlayabilir, yaraların TCK kapsamında ağırlığını değerlendirebilir, tarfik kazası ve patlama olaylarında adli-tıbbi yaklaşımı bilir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım Problem oluşturan konularda gönüllü olan öğrencilerin hazırlanarak sunum yapması.

Kaynaklar

1)Çetin G. Yaralar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:475-523. 2)Çetin G. Bölgesel Yaralanmalar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:525-559. 3)Çetin G, Yorulmaz C. Ateşli Silah Yaraları (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:561-585. 4)Çetin G, Patlamaya Bağlı Yaralar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:587-593. 5)Çetin G,Özaslan A. Trafik Kazasına Bağlı Yaralar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:595-606.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.