MAĞDUR BİLİM VİKTİMOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MAĞDUR BİLİM VİKTİMOLOJİ Kod SOBI7011
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi YUSUF TUNÇ DEMİRCAN

Dersin Amacı

Lisanslarını farklı bölümlerde yapmış öğrencilerin, viktimoloji konusunda ortak bir bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamak dersin ana amacıdır.

İçerik

Bu derste, viktimolojinin tanımı, konusu, alanı, önemi, yöntem ve metodları, mağduriyetlerin önlenmesi için yapılan bilimsel çalışmalar anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, viktimoloji biliminin uğraş alanları, suç olgusuna mağdur temelli yaklaşımın önemi ve ceza muhakemesinde mağdurun hakları konularında temel bilgiye sahip olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Öğrencilerin birebir katılımıyla ders interaktif olarak işlenecek, ayrıca meslek gruplarına yönelik olarak verilen ödevlerin sunumları derste tartışılacaktır.

Kaynaklar

Sokullu - Akıncı, F., Viktimoloji (Mağdurbilim), Vedat Kitapçılık, 2008 ve doktrinde bulunan diğer eserler.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.