SAĞLIK HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı SAĞLIK HUKUKU Kod SOBI7034
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi YUSUF TUNÇ DEMİRCAN

Dersin Amacı

Sağlık alanında geçerli hukuki mevzuat hakkında bilgi vermek

İçerik

Sağlık hukukunun bileşenleri, tıbbi uygulamaların hukuka uygunluğu sorunu, hukuka aykırı tıbbi eylemler nedeniyle kişi ve kurumların sorumluluklarının yasal dayanakları dersin içeriğini oluşturacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Ders yükünü tamamlayan öğrenciler, Türk hukukunda sağlık mevzuatını oluşturan düzenlemelere hakim olacaklar ve tıbbi uygulamaların yasal kapsamı ve sonuçları hakkında temel bilgi düzeyine erişeceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

interaktif eğitim, örnek olgu sunumları, ödev, öğrenci sunumları

Kaynaklar

Güncel makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.