İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE ADLİ TIP BOYUTU

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE ADLİ TIP BOYUTU Kod SOBI7018
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SERMET KOÇ

Dersin Amacı

İnsan hakları kavramını, gelişimini, istismar ve kötü muamele tiplerini tanıtmak

İçerik

İnsan Hakları Mevzuatı

Öğrenme Çıktıları

İnsan Hakları Mevzuatını Öğrenir.

Yeterlilik İlişkisi

Seminer

Kaynaklar

Güncel makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.