ADLİ BİLİMLERDE DELİL VE BİLİRKİŞİLİK

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLERDE DELİL VE BİLİRKİŞİLİK Kod SOBI7010
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HIZIR ASLIYÜKSEK

Dersin Amacı

Hukuki deliller ve bu delillerin adli bilimler yöntemleriyle nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi.

İçerik

Ceza hukuku ve Özel Hukukta delil kavramı ve bilirkişilik müessesesi ile ilgili genel düzenlemelerin adli bilimlerdeki uygulanış esasları ve yöntemleri.

Öğrenme Çıktıları

Bilirkişilik, delil ve delillerin değerlendirilmesinde adli bilimlerin anlam ve önemi konusunda bilgi sahibi olunmasıdır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, ödev sunumu ve tartışma

Kaynaklar

Genel Ceza ve hukuk yargılaması ve adli bilimlerle kitap ve makaleleri.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.