ADLİ ANTROPOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ ANTROPOLOJİ Kod SOBI7017
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET YAŞAR İŞCAN

Dersin Amacı

To give the general knowledge about forensic anthropology

İçerik

Kemik yapısı, boy hesaplaması ve cinsiyet tayini, yaş tayini, arkeolojik kemikler

Öğrenme Çıktıları

Kemik bilgisi artar, ilgili makaleleri anlayabilir, alandaki tartışmaları izleyebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, ödev sunumu

Kaynaklar

Recent articles

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.