BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU

İzlence Formu

Ders Adı BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU Kod SOBI7040
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi YUSUF TUNÇ DEMİRCAN

Dersin Amacı

Dersi alan öğrencilerin, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin hangi suç tiplerinde araç olarak kullanıldığı, kişisel verilerin dijital alanda korunmasının önemi ve yolları, bilişim suçları konularında bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların nitelikleri, bu konudaki delillerin toplanması, incelenmesi, olay ve fail ile ilişkilendirilmesi süreçlerinde adli bilimlerin rolü ile bu alanda yapılan çalışmalar ve güncel gelişmeler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Dijital alanda işlenen suçların nitelikleri ve unsurlarını kavramak, dijital alanda delillerin toplanma şekli, bunların hukuka uygunluğu, ceza yargılamasına egemen olan ilkeler çerçevesinde dijital delillerin değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olmak dersin öğrenme çıktılarıdır.

Yeterlilik İlişkisi

Bilgi sistem ve teknolojilerinin kullanım alanları, güvenliğin sağlanması ve bu alanlara yönelik suçların nitelikleri konusunda teorik eğitimin ardından, örnek dava dosyaları ve yargı kararları ışığında pratik uygulama yapılacaktır.

Kaynaklar

Parlar Ali, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2011 Taşkın Şaban Cankat, Bilişim Suçları, Beta Yayınevi - Hukuk Uygulama Kitapları, 2012 Erdoğan Yavuz, Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Legal Yayınevi, 2012 Güncel Makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli Bilimler alanında uzman olacak öğrencilerin, dijital delillerin ceza muhakemesi hukukuna egemen olan ilkeler çerçevesinde tanınması, toplanması ve değerlendirilmesi, bu işlemler sırasında kişilik haklarının ve kişisel bilgilerin gizliliği ilkelerinin korunması konularında bilgi sahibi olmaları, dersin program yeterliliklerine katkısı olarak öngörülmüştür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.