ADLİ PSİKOTRAVMATOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ PSİKOTRAVMATOLOJİ Kod SOBI7043
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERDİNÇ ÖZTÜRK

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin mesleki yaşamlarında karşılaşacakları travmatize bireylerin travmatik deneyimlerini anlayabilmesi, travmatik yaşantıların etkileri hakkında psikososyal bir değerlendirme ve anlayış geliştirebilmesi, psikopatolojide travmanın rol ve önemini kavrayarak travmatize bireylere yönelik temel tedavi ilke ve yöntemlerini temel düzeyde uygulayabilmesidir.

İçerik

Bu dersde, psikotravmatoloji açısından çocukluk çağı travmalarının tarihçesi, kuşaklar arası travma geçişi, travma sonrası gelişen post travmatik stres bozukluğu, dissosiyatif yaşantılar, istismarcıya bağlanma konuları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, mesleki yaşamlarında karşılaşacakları travmatize bireylerin travmatik deneyimlerini anlayabilmeli, travmatik yaşantıların etkileri hakkında psikososyal bir değerlendirme ve anlayış geliştirebilmeli, psikopatolojide travmanın rol ve önemini kavrayarak travmatize bireylere yönelik temel tedavi ilke ve yöntemlerini temel düzeyde uygulayabilmelidir. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Alanda çalışan öğrencilerin (psikolog, hukukçu, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyolog, ve sosyal hizmet bölümü mezunları) psikotravmatoloji bakış açısıyla travmatik yaşantıları olan bireyleri fark edebilmeleri ve belirli bir oranda onlara rehberlik edebilmeleri hedeflenmiştir.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim,örnek olgu sunumları,öğrenci sunumları

Kaynaklar

1. Steele, K., Van der Hart, O., & Nijenhuis, E. R. S. (2005): Phase-oriented treatment of structural dissociation in complex traumatization: Overcoming trauma-related phobias. Journal of Trauma and Dissociation, 6(3), 11–53. 2. Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2006).The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. New York: W. W. Norton. 3. Hart, O., Steele, K., Boon, S., & Brown, P. (1993). The treatment of traumatic memories: Synthesis, realization and integration. Dissociation, 6, 162–180. 4. Şar V., Öztürk E. What is trauma and dissociation? In: Rhoades G., Sar V. (Editors). Trauma and dissociation in international perspective. Not just a North American Phenomenon. NewYork, Haworth Press. ( Ayrıca: Journal of Trauma Practice 4(1/2), 7-20). 5. European Journal of Psychotraumatology 2013, 4: 21259 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.21259

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, mesleki yaşamlarında karşılaşacakları travmatize bireylerin travmatik deneyimlerini anlayabilmeli, travmatik yaşantıların etkileri hakkında psikososyal bir değerlendirme ve anlayış geliştirebilmeli, psikopatolojide travmanın rol ve önemini kavrayarak travmatize bireylere yönelik temel tedavi ilke ve yöntemlerini temel düzeyde uygulayabilmelidir. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.