CEZA HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

İzlence Formu

Ders Adı CEZA HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR Kod SOBI7004
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ADEM SÖZÜER

Dersin Amacı

Farklı disiplinlere ve eğitime sahip öğrencilerin, Modern Ceza Hukuku'nun amacı, alanı, suç politikası bilimi içerisindeki yeri, ceza hukukuna hakim olan temel prensipler, adli bilimlerde ceza hukukunun önemi ve yeri konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

İçerik

Bu derste; suç kavramının tanımı, unsurları, şartları, ceza hukuku kurallarını, yer, zaman ve kişi bakımından uygulama alanları anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler; Ceza Hukukunun uğraş alanı, Evrensel ceza hukuku ilkeleri ve bunların Türk Ceza Kanunu'ndaki yansımaları, suç kavramı ve unsurları, Ceza hukuku kurallarının uygulama alanı konularında bilgi sahibi olacaklar ve bu bilgileri adli bilimler alanına uyarlama yetisini edineceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Ağırlıklı olarak, öğrencilerin de katılımı ile interaktif eğitim verilecek, somut örnekler, pratik çalışmalar ve emsal mahkeme kararları tartışılacaktır.

Kaynaklar

Doktrinde yer alan Ceza Hukuku Genel Hükümlere dair tüm yazılı eserler.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.