ADLİ PSİKİYATRİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ PSİKİYATRİ Kod SOBI7007
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÖKHAN ORAL

Dersin Amacı

Adli bilimler içerisnde adli psikiyatrinin yeri ve önemi konusunda öğrenciye bilgi vermek, ceza ehliyetini kaldıran ve azaltan nedenler, akıl hastalıkları, yaş küçüklüğü, anlama ve davranışlarını yönlendirme kapasitesi, hukuki ehliyet, vesayet, kayyım ve yasal temsilci gerektiren durumlar gibi konularda temel bilginin oluşturulması.

İçerik

Adli Psikiyatrik kavramlar, ceza ve fiili ehliyet, madde bağımlılığı.

Öğrenme Çıktıları

Adli Psikiyatrik kavramları bilir. Bu konudaki literatürü takip edebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı.

Kaynaklar

Adli psikiyatri hakkındaki literatür.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.