ŞİDDET VE PSİKOSOSYAL DİNAMİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı ŞİDDET VE PSİKOSOSYAL DİNAMİĞİ Kod SOBI7035
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP BELMA GÖLGE

Dersin Amacı

Kriminal çalışmaların temelini oluşturan şiddetin psikososyal açıdan analizinin yapılılabilmesi

İçerik

Şiddetin tanımı, tarihçesi, türleri ve şiddetin ortaya çıkmasında etkili olan psikolojik ve sosyal faktörlerin incelenmesi dersin içeriğini oluşturacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu konudaki bilgilerini alanlarındaki çalışmalarına uygulamak

Yeterlilik İlişkisi

interaktif eğitim, örnek olgu sunumları, ödev, öğrenci sunumları

Kaynaklar

Güncel makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.