AİLE PSİKOPATOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı AİLE PSİKOPATOLOJİSİ Kod SOBI7042
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERDİNÇ ÖZTÜRK

Dersin Amacı

Özellikle dersin, aile içi şiddet konusuna yönelik güncel psikolojik yaklaşımları da kapsaması, öğrencilerin mesleki çalışmalarında (psikolog, avukat, rehber danışman, sosyolog, sosyal çalışma uzmanı) karşılarına çıkan aile sorunlarına yönelik belirli bir oranda çözüm ve rehberliğe yönelik yeterlilik kazandıracaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, çocukluk çağı travma ve ihmaline yol açabilecek olan patolojik ailenin negatif işlevlerini ve adli psikolojideki önemini fark ederek gereken çalıştığı alanlardaki mesleki önlemlerini alabilmelidirler.

İçerik

Özellikle dersin, aile içi şiddet konusuna yönelik güncel psikolojik yaklaşımları da kapsaması, öğrencilerin mesleki çalışmalarında (psikolog, avukat, rehber danışman, sosyolog, sosyal çalışma uzmanı) karşılarına çıkan aile sorunlarına yönelik belirli bir oranda çözüm ve rehberliğe yönelik yeterlilik kazandıracaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, çocukluk çağı travma ve ihmaline yol açabilecek olan patolojik ailenin negatif işlevlerini ve adli psikolojideki önemini fark ederek gereken çalıştığı alanlardaki mesleki önlemlerini alabilmelidirler.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste tarihte aile, aile yaşamının gelişimi ve günümüz toplumundaki aile örüntülerindeki değişimler, normal ailenin tanımı ve işlevleri, aile psikopatolojileri, aile içi şiddet konusuna yönelik psikolojik yaklaşımlar, patolojik ailenin tanımı ve işlevleri ve adli psikoloji açısından önemi, patolojik ailelere güncel tedavi yaklaşımları ele alınacaktır. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim,örnek olgu sunumları,öğrenci sunumları

Kaynaklar

1. E. Ozturk, Sar V. (2005). 'Apparently normal' family: a contemporary agent of transgenerational trauma and dissociation. (IN: Not just a North American Phenomenon) 2. Rita Wicks-Nelson & Allen C. Israel (2008) Abnormal Child and Adolescent Psychology,7/E,Pearson Publication. 3. Kerig, P. K., Ludlow, A., & Wenar, C. (2012). Developmental psychopathology: From infancy through adolescence (6th ed.). Maidenhead, UK: McGraw-Hill.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Özellikle dersin, aile içi şiddet konusuna yönelik güncel psikolojik yaklaşımları da kapsaması, öğrencilerin mesleki çalışmalarında (psikolog, avukat, rehber danışman, sosyolog, sosyal çalışma uzmanı) karşılarına çıkan aile sorunlarına yönelik belirli bir oranda çözüm ve rehberliğe yönelik yeterlilik kazandıracaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, çocukluk çağı travma ve ihmaline yol açabilecek olan patolojik ailenin negatif işlevlerini ve adli psikolojideki önemini fark ederek gereken çalıştığı alanlardaki mesleki önlemlerini alabilmelidirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.