ADLİ TIPTA BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TIPTA BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI Kod SOBI7006
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FARUK AŞICIOĞLU

Dersin Amacı

Bu derste, Bilirkişilik ile ilgili temel kavramları bilmeleri, CMK ve HMUK kapsamında etkin bilirkişilik tekniklerinin aktarılması ile öğrencilerin profesyonel meslekleri ile ilgili bilgilerini, bilirkişilik alanında kullanabilme becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu derste çapraz sorgu teknikleri, yasal mevzuat ile birlikte bilimsel yaklaşımların öğrenilmesi ve mahkemede tanık bilirkişi olarak etkin ve iknaedici sunum yapabilme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Bu derste; dersi alan öğrencilerin lisans eğitimleri dikkate alınarak bilirkişilik ile ilgili yasal mevzuata benzer şekilde hakim olmaları sağlanır. Ülkemizdeki yasal mevzuat çerçevesinde etkin bilirkişilik ile ilgili yöntemler tanıtılır. Yazılı olarak hazırlanan bilirkişi raporlarında ve duruşmada bilirkişi görüşü sunulması sırasında bilinmesi gereken kurallar, etik ve hukuki yükümlülükler aktarılır. Yazılı ve sözel görüş bildirme tekniklerinin etkin bir biçimde nasıl kullanılacağı, rolplay ve mahkeme simülasyonu yöntemleri ile her öğrencinin aktif katılımı sağlanarak tutum ve davranışlara dönüşecek beceri düzeyinde eğitim verilir. Öğrencilerin profesyonel mesleki bilgi ve becerilerini adli-tıbbi bilimsel raporlara dönüştürebilmesi ile ilgili tüm bilgiler aktarılır.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste; Türkiye'de bilirkişilik uygulamaları ile ilgili yasal mevzuata hakim olma, değişiklikleri izleyebilme, konu ile ilgili yoğun eğitim programları olan ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumları aktif izleyebilme, konu ile ilgili etik ve bilimsel yaklaşımları kavramasına yardımcı olacak bilgileri elde edebilecek seviyede bilgi edinme, lisans eğitimlerinde kazandıkları bilgi ve becerilerini bilirkişilik alanında etkin bir şekilde kullanabilmeleri sağlanır.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı, Ödev , Yapılandırılmış olgu sunumu

Kaynaklar

-Dündar M., \\\"K.K.T.C. ve Türk Ceza Yargılaması Hukuklarında Çapraz Sorgulama\\\" Danışman: Prof. Dr. Fatih Mahmutoğlu, T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (2005) -Veziroğlu

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.