ADLİ FOTOĞRAFÇILIK

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ FOTOĞRAFÇILIK Kod SOBI7041
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ANIL ÖZGÜÇ

Dersin Amacı

Adli bilimlerde fotoğrafın kullanım alanlarının ve şekillerinin öğrenilmesi

İçerik

Fotoğraf makineleri, ışık ve objektif bilgisi, çekim teknikleri, fotoğrafın adli bilimlerde kullanımı

Öğrenme Çıktıları

Fotoğraf makineleri, objektifler ve çekim teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve adli bilimler içerisinde fotoğrafın kullanımı ile ilgili temel bilgiye sahip olur. İlgili literatürü takip edebilir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders anlatımı

Kaynaklar

1- Gökgöz, A. Bütün Yönleriyle Fotoğrafçılık Siyah Beyaz ve Renkli, Afa Yayıncılık, İstanbul 1977. 2- Kanburoğlu, Ö. Dijital Fotoğraf Rehberi, Say Yayınları, İstanbul, 2013 3- Boubat, Edouard. Fotoğraf Sanatı, İnkilap Kitabevi. 4- İlgili ulusal ve uluslararası makaleler 5- Ders Notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; fotoğraf makinasının teknik özelliklerini, adli fotoğrafçılığın temel ilkelerini ve bu tekniklerin çocuk istismarı, otopsi, olay yeri gibi farklı adli olgular ve mekanlarda kullanım şekillerini öğrenirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.