HUKUK VE ADLİ BİLİMLER

İzlence Formu

Ders Adı HUKUK VE ADLİ BİLİMLER Kod SOBI0002
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi YUSUF TUNÇ DEMİRCAN

Dersin Amacı

Hukuk ve tıp bilimlerinin birleştiği bazı spesifik konuların adli bilimler açısından incelenmesi.

İçerik

Ötanazi, Malpraktis, cinsiyet değiştirme, işkence ve insan hakları, organ nakli, insan deneyleri ve ticareti gibi hukuki ve tıbbi yönleri bulunan konuların değişik perspektiflerden değerlendirilerek tartışılmasıdır.

Öğrenme Çıktıları

Çeşitli branşlardan gelen öğrencilerin, hem hukuk hem de tıp ve fen bilimlerini ilgilendiren bazı güncel konuları adli bilimler gözlüğüyle değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, ödev hazırlama ve tartışma

Kaynaklar

Genel hukuk ve adli bilimler kitap ve makaleleri.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sağlık ve Sosyal Bilimlerin adli bilimler alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır. Adli Sosyal Bilimler alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir. Adli Sosyal bilimler ve kriminalistik alanlarında, disiplini ile ilgili temel kavramları bilir. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur. Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.