SPACE WEATHER

İzlence Formu

Ders Adı SPACE WEATHER Kod ABUS4212
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ASUMAN GÜLTEKİN ANNAK

Dersin Amacı

Öğrencilere Güneş'te meydana gelen olayların, asteoritlerin, kuyruklu yıldızların ya da süpernovalar gibi diğer kozmik kaynakların yeryüzündeki ve Arz yakınındaki uzaydaki yaşam ve teknoloji üzerine etkilerini anlatmaktır.

İçerik

Uzay Havası kavramının tanımlanması, Güneş'in özellikleri, Güneş-Arz etkileşimler, Arz'ın manyetik alanı ve Arz'a yakın uzay çevresi, Uzay fırtınalarının teknolojiye etkileri, astronotların, uyduların ve güç şebekelerinin karşı karşıya kalabileceği tehlikeler ve asteroid çarpışmaları ve süpernova kaynaklı muhtemel tehlikeler

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler; Uzay Havası kavramını tanımlayabilecekler ve aurora, jeomanyetik alan, manyetosfer, jeomanyetik fırtına gibi olayları açıklayabilecekler, Uzay Havası kapsamındaki önemli olayları ve tarihi etkileri ana hatlarıyla özetleyebilecekler, Uzay Havasının uzaydaki astronotlar ve araçlar üzerine olumsuz etkilerini yanı sıra yeryüzündeki yaşam üzerindeki muhtemel zararlarını tanımlayabilecekler, Güneş fırtınalarının iletişim ve GPS gibi navigasyon sistemlerine yapabileceği tehlikeleri bilebilecekler, Bu tür olaylar nedeniyle yeryüzünde oluşabilecek güç kesintileri ve buna bağlı etkiler gibi acil durumlara karşı kendilerini hazırlayabileceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Ders teorik olarak ve görsel materyallerin kullanıldığı sunumlarla desteklenerek anlatılır. Öğrencilerin güncel olayların takibi için ilgili kaynaklara yönlendirilmeleri ve soru-cevap yöntemiyle derse katılımları sağlanacaktır.

Kaynaklar

“An Introduction to Space Weather”, Mark Moldwin, 2008, Cambridge University Press, ISBN-13 978-0-521-86149-6 “Space Weather, Environment and Societies”, Jean Lilensten ve Jean Bornarel, 2006, Springer, ISBN-10 1-4020-4331-7 “Climate Change Science: A Modern Synthesis (Volume 1 - The Physical Climate)”, G. Thomas Farmer ve John Cook, 2013, Springer, ISBN 978-94-007-5756-1 “Climate Change: Observed Impacts on Planet Earth”, Trevor M. Letcher (ed.), 2009, Elsevier, ISBN 978-0-444-53301-2 “Solar Activity and Earth's Climate (2nd Edition)”, Rasmus E. Benestad, 2006, Springer, ISBN-13 978-3-540-30620-7 “Incoming Asteroid! What Could We Do About It?”, Duncan Lunan, 2014, Springer, ISBN 978-1-4614-8748-7 “Astronomy and the Climate Crisis”, Antony Cooke, 2012, Springer, ISBN 978-1-4614-4607-1

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 2, 3, 6, 7 ve 8. maddelere daha yüksek bir katkıda bulunurken, 4. ve 5. maddelere katkısı orta derecededir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.