OBSERVATIONAL INSTRUMENTS AND METHODS IN ASTRONOMY

İzlence Formu

Ders Adı OBSERVATIONAL INSTRUMENTS AND METHODS IN ASTRONOMY Kod ASUB4195
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 1
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. TANSEL AK

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel astronomik optik kavramlarıi astronomik gözlem ve detektörler hakkında bilgi sahibi olması.

İçerik

Bu dersin öncelikli hedefi, gözlem aletlerinin ve bunlarla yapılan gözlemlerin tanıtılmasıdır. Öğrenci ilk olarak temel optik prensiplerini hatırlar. Sonra kendisine tmel optik prennsiplerinden astronmik optiğin nasıl elde edildiği ve bu prensiplerin astronomik aletlere nasıl uygulandığı gösterilir. Esas olarak optik teleskoplar, bunların çalışma prensipleri, aberasyonları, yapıları ve aberasyon dengeleme prensipleri sunulur. Bu derste odak düzlemi aletleri de ele alınır Öğrencilerden bu aletlerin neden tasarlandıkları ve sınırlamalarını anlamaları beklenir. Gözlemsel duyarlılığı sınırlayan unsurlara ayrıntıyla yer verilir. Eski ve yeni detektörler, temel çalışma prensipleri vee temel kavramları ile verilir. Sonunda, bu gözlem aletlerinin astronomik gözlemlerde nasıl kullanıldıkları anlatılır.

Öğrenme Çıktıları

Aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olur: 1- Temel optik (kırılmai yansıma, girişim, kırınım, dispersiyon) ve astronomik optik. 2- teleskop türleri ve kurguları. 3- Temel teleskop tasarımı, teleskop aberasyonları ve aberasyon dengelenmesi yöntemleri. 4- Spektrograflar ve filtreler 5- Gözlemsel duyarlılığı sınırlayan unsurlar. 6- Detektörler: yapıları, temel ilkeler ve ilişkili kavramlar. 7- Gözlem yöntemleri

Yeterlilik İlişkisi

Konuların desten önce gözden geçirilmesi, Sunumlar, tartışmalar.

Kaynaklar

Astronomical Optics, D.J. Schroeder, 2000, Academic Press To Measure the Sky, F.R. Chromey, 2010, Cambridge Univ. Press The Principles of Astronomical Telescope Design, J. Cheng, 2009, Springer Introduction to Optics, F.L. Pedrotti, 1993, Prentice-Hall Inc. Spectrograph Design Fundamentals, J. James, 2007, Cambridge Univ. Press

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı; 1 ve 3 numaralı maddeler için yüksek, 2, 4, 6, 7 ve 8 numaralı maddeler için orta, 5 numaralı madde için zayıftır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.