ÇİFT YILDIZLAR

İzlence Formu

Ders Adı ÇİFT YILDIZLAR Kod ASUB4127
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKER ÖZKAN

Dersin Amacı

Farklı tipten çift yıldızların gözlemsel özelliklerini anlamak, bunlar arasındaki farkları, ilişkileri, uygulanan analiz yöntemlerini ve temel evrimsel kavramları öğrenmektir.

İçerik

Görsel, tayfsal ve örten çiftler, yörünge tayin yöntemleri, kütlelerin belirlenmesi, gözlemsel özellikler, etkileşen çift sistemlerden örnekler, çift yıldızların çekim alanlarının modellenmesi, evrimsel özellikler.

Öğrenme Çıktıları

1. Ortaöğretimde hiç verilmeyen çift yıldızlar konularında güncel bilgileri içeren ders kitaplarını anlayabilme ve kullanabilme becerisi, 2. Çift yıldız konularındaki avramları değerlendirme ve analiz edebilme yeteneği, 3. Çift yıldızlar konularını bilen veya bilmeyenleri bilgilendirme, kendi düşüncelerini anlaşılabilir bir biçimde yazılı veya sözlü olarak aktarabilme becerisi kazandırma, 4. Öğrenmeyi ve tartışmayı genel olarak olarak yapabilme becerisi, 5.Çift yıldız alanında karşısına çıkabilecek karmaşık durumlara ilişkin çözüm önerileri için kaynaklardan yararlanabilme bilgisi.

Yeterlilik İlişkisi

Bilgisayar sunumu ile anlatım, Soru sorma ve tartışma, Slayt ve internetten örnekler gösterme, Ödev ve uygulama.

Kaynaklar

1. Ders notları (M.Türker Özkan) 2.Hilditch, R.W.; (2001), "An Introduction to Close Binary Stars", Cambridge University Press. 3.Smart, W.M.; (1962), "Küresel Astronomi", Çeviri: Nüzhet Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Sayı: 1141, Fen Fakültesi, No: 67. 4.Sterken, C., Jaschek, C.; (1996), "Light Curves of Variable Stars", Cambridge University Press.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 7 ve 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1, 4, 6. maddelere katkısı orta derecede 2, 3, 5. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.