UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

İzlence Formu

Ders Adı UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK Kod FOUG0001
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEVLANA BAŞAL

Dersin Amacı

Toplumsal kalkınma bireysel gelişimle, bireysel gelişim ise bireylerin girişimcilik özellikleriyle doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla ülkelerin hızlı ve sürdürülebilir şekilde kalkınmaları, ancak iyi yetişmiş girişimciler eliyle yürütülecek doğru girişimler sayesinde mümkün olabilecektir. Uygulamalı Girişimcilik dersi kapsamında, yenilikçi yaklaşımlarla olgunlaştırdıkları katma değeri yüksek fikirleri proje bazlı olarak uygulamaya geçirmek ve kendi işini kurmak isteyen Fen Bilimleri öğrencilerine, bunun için sahip olmaları gereken girişimcilik bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Ders kapsamında öğrencilere hukuki, mali, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutları olan girişimcilik üzerine teorik bilgiler verilmekte, ekonomik değeri olan fikirleri hayata geçirme kabiliyeti kazandırılmaya çalışılmakta, bu doğrultuda iş planı oluşturma ve iş kurma süreçleri ele alınmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Geliştirilen her uygulamanın mutlaka temel bilimsel bir alt yapısı vardır. Böyle olmakla beraber, hizmete ve teknolojiye çevrilemeyen bilime verilen destek giderek azalmaktadır. Bu nedenle Fen Bilimleri öğrencilerine girişimcilik formasyonu kazandırılması özellikle önemlidir. Dersten başarılı olan öğrencilere "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi" verilecek olup, bu belgeye sahip öğrenciler kurmayı planladıkları işler için KOSGEB'den (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) mali destek sağlayabileceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Gerekli teorik bilgilerin verilmesini ve örnek modellerin incelenmesini takiben, guruplar halinde iş planlarının hazırlanması ve sunumu.

Kaynaklar

- Girişimcilik ders notları - "İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Eğitimi Programı" sunumları - KOSGEB öğretim dokümanları - İnternet ve yazılı medya kaynakları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Yeterlilik İlişkisi" kısmında yer alan; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sorular için 1 puan, 9 ve 10. sorular için 2 puan, 8. soru için 3 puan, 7, 11 ve 12. sorular için 5 puan düzeyindedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.