DATA ANALYSIS IN ASTRONOMY II

İzlence Formu

Ders Adı DATA ANALYSIS IN ASTRONOMY II Kod ASUB4193
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. TANSEL AK

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrenciler unix/linux işletim sistemini, astronomik CCD algılayıcılarını, veriden hataları arındırmayı, Iraf'ı ve veri indirgemeyi, latex kavramlarını öğrenmeleridir.

İçerik

Unix/Linux işletim sistemi, CCD algılayıcıları ve işleyişi, Iraf ve kavramları, veri analizi, latex kavramları

Öğrenme Çıktıları

1- Unix/Linux işletim sistemi ile ilgili temel kavramları bilir ve uygular, 2- CCD'lerin işleyişini bilir ve ilgili hesaplamalarını yapabilir, 3- Bias, karanlık ve düz alan görüntülerini bilimsel görüntüden çıkarabilir, 4- Iraf ile ilgili temel kavramları bilir ve uygular, 5- Veri indirgeme anlayışını kavrar, uygular ve tartışır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı, uygulama çalışmaları.

Kaynaklar

Barnes J., (1993) A Beginner?s Guide to Using IRAF ? IRAF Version 2.10, Draft, NOAO, August Bell J.F. Young, P.J., Roberts, W. H., Sebo, K.M., A Pipeline Tool for CCD Image Processing, ASP Conference Series Vol. 172, pp. 183-186 Gülseçen S. ve ark., (1999) Astronomi Tabanlı Çalışmalarda Hizmet Verecek Bir Bilgi Yönetim Sistemi, Endüstri Mühendisliği Dergisi (ISSN 1300-3410), Cilt 10, Sayı 3, s. 19-24 Gülseçen S., Gülseçen, H., (2000) Yeni Başlayanlar için IRAF Kullanim El Kitabı Hafızoğlu, C., (LINUX-linkomut.ps) Kernighan B., Pike R., (1984) The UNIX Programming Environment Keskin, V., CCD (http://astronomy.ege.edu.tr/~keskinv/CCD.PPT) Massey, Vales, Barnes, A user?s guide to reducing split with IRAF McLean I.S., (1997) Electronic Imaging in Astronomy-Detectors and Instrumentation Özkan, T. ve ark. (LINUX.doc) Steve B. H, (1992) Astronomical CCD Observing and Reduction Techniques, ASP Conference Series, Vol. 23, STSDAS User?s Guide, Space Telescope Science Institute, April 1994 Tody D., The IRAF Data Reduction and Analysis System, NOAO Tody D., IRAF in the Nineties, NOAO Waite M., Martin D., ve Prata S., (1995) The Waite?s Goup?s UNIX Primer Plus http://iraf.noao.edu http://iraf.noao.edu/~fitz/IRAF_PORT.gif

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 6 ve 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1, 2 ve 4. maddelere katkısı orta derecede, 5 ve 7. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.