ELEKTROMAGNETİK TEORİ

İzlence Formu

Ders Adı ELEKTROMAGNETİK TEORİ Kod ASUB4187
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ERTAN GÜDEKLİ

Dersin Amacı

Elektriksel ve magnetik olayları kavramak, klasik elektromagnetik teorinin temellerini vermek ve uygulamalarla problemlerini tesis etmek.

İçerik

Elektriksel ve magnetik olayların matematiksel tasviri.

Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda öğrenciler : 1- Elektrik ve Magnetik Alanın temel tanımlarını ve kavramlarını öğrenme ve uygulama alanlarıyla ilişki kurabilecektir. 2-Bir Elektrik ve Magnetil alanla ilgili problemleri analiz edebilme, diğer olaylarla karşılaştırma ve elde edilen verileri değerlendirerek açıklama ve sonuç çıkarabilecektir. 3-Hesaplanan torik verilere göre bir bilim adamının düşüncelerini ve ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceleyebilecektir. 4- Etik düşünce altında teorik analiz ve yorum etme becerilerinin geliştirilebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım, problemlerle uygulama.

Kaynaklar

Klasik Elektrodinamiğe Giriş, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, 1983, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi. Elektromagnetik Teori, David J. Griffiths, 1991, ARTe, BilgiTEK. Classical Electromagnetic Theory, Nunzio Tralli, 1963, McGraw-Hill Book Company, Inc.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersimizde, problemleri analiz edebilme, ispatlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile neden-sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve de edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri günlük hayatın çeşitli alanlarına etik olarak uyarlayabilme ve kullanabilme yeterliliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.