UZUN DALGABOYU ASTROFİZİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı UZUN DALGABOYU ASTROFİZİĞİ Kod ASUB4019
Kredi 2 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ESMA YAZ

Dersin Amacı

Uzun dalgaboyunda evreni tanımak

İçerik

"Uzun Dalgaboyu Astrofiziği" dersi, Radyo Astronominin Önemi, Radyo Astronominin Tarihçesi, Radyo Astronomiye ait Temel Bilgiler, Radyo Teleskop Antenleri, Radyo Kaynakları konularını içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Uzun dalgaboyunda enerji yayınlayan gökcisimleri hakkında bilgi edindirme ve bilgiye ulaşımın kazandırılması.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik ders sunumsal anlatıma dayanır. Ders uygulamalarında öğrencilerin katılımı ve uygulamaların bireysel olarak yapması sağlanır.

Kaynaklar

Radio Astronomy, John D.KRAUS,Ph.D., MacGraw-Hill,Inc., 1966. Tools of Radio Astronomy, 3rd Edition, K.Rohlfs T.L.Wilson

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Evren hakkında önemli bilgiler bu dalgaboyu aralığında yapılan astrofiziksel çalışmalardan elde edilmiştir. Dolayısıyla ders evren ve evrendeki kaynakların anlaşılmasında astronominin önemli bir alt dalıdır. Dersin öğrenme çıktıları 1, 3, 6 ve 7 no'lu program yeterliliklerine yüksek katkıda bulunurken, 2, 4, 5 ve 8 no'lu yeterliliklere ortalama düzeyde katkı verir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.