SPEKTROSKOPİ

İzlence Formu

Ders Adı SPEKTROSKOPİ Kod ASUB4122
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 1
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET TALAT SAYGAÇ

Dersin Amacı

Astronomik ve Atomik Spektroskopinin temel bilgilerini öğretmek.

İçerik

Giriş, Önemli Terimlerin Tanımı, Atomik Spektroskopiye Giriş, Atomik Spektroskopinin Erken Tarihsel Süreci, Astronomik Spektroskopi, Astronomik Spektroskoplar, Bir Tayfın (Spektrumun) Elde Edilmesi, Gözlemin Kararlaştırılması, Teleskobun Hazırlanması, Tayfın İndirgenmesi, Tayfın Analizi

Öğrenme Çıktıları

1) Astronomik Spektroskopiyi kavrama, astronomide spektroskopik yöntemleri kullanabilmeye giriş, 2) Gökcismlerinin tayflarının Atomik Spektroskopik kavramlarını tanıyabilme, 3) Genel Fizik ve Atom Fiziği kavramlarını spektroskopi için laboratuvar dersi ile pekiştirme, 3) Akademik kariyer aşamasında çalışılabilecek teknik ve kavramsal bilgiye sahip olma.

Yeterlilik İlişkisi

1) Teorik Dersler (Projeksiyon, Word dökümanları ve PPT sunumları destekli), 2) Detaylı araştırmaya dayalı ödevler, 3) Ders içerisinde sürekli tartışma ve yorumlama, ders içerisinde sorulan soruların kaydı ve gelecek derse kadar araştırılması. 4) Problem çözüm ve uygulamaları, 6) Gece gözlemi, 7) Fizik Bölümü Laboratuvarlarını kullanarak; Fizik III Laboratuvarında Seçilmiş Deneylerin yapılması. 8) Kaynaklar ve kitapların açık olduğu vize ve final sınavları. 9) Laptop ve netbook vb cihazlar internet bağlantısı kurulmamak şartı ile sınavlarda kullanılabilir.

Kaynaklar

Ders Notları, Spektroskopi; N. Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi yayınları, Atom Spektroskopisinin Temelleri; C. Kulizade, İstanbul üniversitesi Yayınları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelere yüksek katkıda bulunur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.