YILDIZ KİNEMATİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı YILDIZ KİNEMATİĞİ Kod ASUB4021
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜKSEL KARATAŞ

Dersin Amacı

Yıldız kinematiği ile ilgili temel bilgilerin uygulamaları ile öğrencilere verilmesi

İçerik

Yıldız kinematiği ile ilgili temel kavramlar, Uzay hızlarının hesabı, Galaktik koordinat sistemi, Kartezyen ve silindirik koordinart sistemleri, Güneş ve Galaksi merkezli referans çatıları, kütle ve yörünge, Güneş civarının kinematiği,

Öğrenme Çıktıları

Yıldız kinematiği ile ilgili temel kavramların öğrenciye kazandırılması

Yeterlilik İlişkisi

Ara sınav, Bitirme, Telafi sınavlar, ödevler

Kaynaklar

Galactic kinematics: Mihalas and Binney, second edition, 1981

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1,2,4,6,7,8. maddelerde yüksek, 3. ve 5. maddelerde ise orta düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.