ASTRONOMİDE VERİ ANALİZ I

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİDE VERİ ANALİZ I Kod ASUB3016
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SELÇUK BİLİR

Dersin Amacı

Astronomik verilerin istatistiksel metotlarla analizi ve verinin bilgiye çevrilmesi

İçerik

Astronomik verilerin istatistiksel metotlarla analizi ve verinin bilgiye çevrilmesi

Öğrenme Çıktıları

Sayısal olarak alınan astronomik verilerin matematiksel incelenmesine dair bilgi edinme

Yeterlilik İlişkisi

Öğrencilerin belirleyeceği bir konuya ilişkin ön araştırmalar ve veri tabanın oluşturulması, sınıf içi tartışmalar, grup çalışmalarıyla veri analizi yöntemlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, astronomik uygulamalarda yapılan hata analiz uygulamaları, astronomik verilerin bilgisayar yazılımları ile irdelenmesi

Kaynaklar

\\\"İstatistiğe Giriş\\\", Prof. Dr. Salih Karaali, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul-1993, ISBN: 975-404-266-07 \\\"İstatistik\\\", Murray R. Spiegel ve Larry J. Stephens. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Alptekin Esin ve Doç. Dr Salih Çelebioğlu, 3. Basım, 1999, ISBN: 975-591-420-X \\\"An Introduction to Error Analysis\\\", John R. Taylor, 2. Basım, 1996, 0-935702-75-X

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları "Yeterlilik İlişkileri" kısmındaki 1., 2. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 3, 4, 6, 7, 8. maddelere katkısı orta derecede 5. maddeye katkısı düşüktür

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.