ASTROFİZİK

İzlence Formu

Ders Adı ASTROFİZİK Kod ASUB3007
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 1
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HULUSİ GÜLSEÇEN

Dersin Amacı

Temel astrofizik konularının öğrenilmesi.

İçerik

1) Giriş - Astronomi ve Astrofizik Gözlemler (yer üzerinden yapılan gözlemler, atmosfer dışı gözlemler, diğer enerji formları), 2) Yıldızların Parlaklıkları ve Renkleri - Yıldızların parlaklıkları , Yıldızların renkleri , Yer atmosferinde radyasyon absorbsiyonu için düzeltme , Güneş radyasyonu , Yıldızların Renk-Kadir diyagramları , Yıldızların lüminoziteleri , 3) Yıldızların Açısal Yarıçapları - Problem , Michelson interferometresi , Hanbury Brown interferometresi , Ay tutulmalarından elde edilen açısal çaplar , 4) Yıldızların Sıcaklık Tahminleri - Karacisim ışınımı , Yıldızların etkin sıcaklıkları, Wien sıcaklıkları , Diğer sıcaklıklar , Yıldızların sıcaklık ölçümlerinin tartışılması , 5) Yıldızların Yarıçapları ve Kütleleri - Genel tartışma , Radyal hızlar ve çift yıldızların kütleleri , Yıldızların yarıçapları , Kütle-Parlaklık bağıntısı , 6) Spektrel Sınıflandırma ve Yıldız Spektrumlarının Öğrenilmesi - Spektrel sıra, tarihçesi ve yorumu , Güneş spektrumu , Çizgi tanısı, Yıldız spektrumlarının öğrenilmesi , 7) Popülasyon II Yıldızları, 8) Yıldızların Dönmesi, 9) Yıldızların Manyetik Alanları, 10) Acayip Tayflı Yıldızlar, 11) Yıldızlararası Absorbsiyon - Genel görünüş , Wolf diyagramı , Yıldızların gerçek renklerinin tayini , Yıldızlararası sönükleştirmenin dalgaboyuna bağlılığı , Morötesi sönükleştirme

Öğrenme Çıktıları

Yıldızların sıcaklıkları, basınçları ve kimyasal kompozisyonları gibi fizksel özellikleri hakkında, yıldızdan gelen çok az ışık yardımıyle, nasıl bilgi elde edebildiğimizi öğreneceğiz.

Yeterlilik İlişkisi

Derse devam edilmesi ve dikkatle dinlenilmesi, derslere katılım, derste yapılan uygulama ve sunumlara katılım, verilen ödevlerin yapılması, önerilen kaynaklara bakılması.

Kaynaklar

Astrofiziğe Giriş I, Prof.Dr. H. Gökmen Tektunalı. İ.Ü Yayınları. 3575, (1990) Atom Spektroskopisinin Temelleri, C.M.Kulizade (Çeviren H. Gökmen Tektunalı), İ.Ü.Yayınları, 3855 (1995) Yıldız Astrofiziğine Giriş, Erika Böhm Vitensa (Çeviren Cafer İbanoğlu), Ege Ü. Yayınları, 154, 155, 156 (1996) İlgili Web siteleri ve diğer kaynaklar.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yıldızlara ait neredeyse tüm gözlemsel verinin bize elektromanyetik ışınım formunda geldiğinin anlaşılması, işiğın bazı fiziksel özellikleri ile tanışılması, yıldızdan yayınlanan enerjiden nasıl bilgi elde edilebileceğinin anlaşılması,öğrencilerin 'astrofizik' diisiplini ile tanışmaları.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.