DÜZ VE KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER

İzlence Formu

Ders Adı DÜZ VE KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Kod ASUB3184
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. OLCAY BÖLÜKBAŞI YALÇINKAYA

Dersin Amacı

Matematik ve Fizik bilimlerinde karşılaşılan düz ve kısmi türevli problemleri çözmeye yarayacak teknikleri öğretmek.

İçerik

Düz türevli ve kısmi türevli birinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, çözüm yöntemleri, başlangıç ve sınır koşulları

Öğrenme Çıktıları

Fizik ve matematikte karşılaşılan diferansiyel denklemleri çözme bilgisi ve becerisi kazanma, analitik düşünme ve çözüm bulabilme becerisini geliştirme.

Yeterlilik İlişkisi

Yazılı ve sözlü anlatım.

Kaynaklar

Ders notu, Diferansiyel Denklemler,Prof. Dr. Talat Tuncer Alfa yayınlar, Schaum's Outline Series Theory and Poblems of Differantial Equations by Frank Ayres, JR.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 2, 7, 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 3, 4, 6. maddelere katkısı orta derecede 5. maddeye katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.