PHYSICS IV

İzlence Formu

Ders Adı PHYSICS IV Kod FIZK0033
Kredi 5 AKTS 8
Z/S Zorunlu Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. İBRAHİM ALPER DİZDAR

Dersin Amacı

Özel görelilik ve kuantum mekaniğine giriş

İçerik

Fiziğin Anlamı ve Metadolojisi, Özel Rölativite Teorisi,Enerjinin Süreksizliği ve Elektromagnetik Dalgaların Taneciksi Özellikleri,Klasik Atom Modelleri, Sommerfeld Atom Modeli, Maddenin Dalgasal Yüzü, Kuvantum Mekaniğine Giriş konularını ele almak, incelemek.

Öğrenme Çıktıları

1.Öğretim materyali hazırlama sürecini açıklayabilecektir. 2.FİZİK IV dersinde var olan çok önemli temel konuların, daha sonra görecekleri derslere aktarabilecek kadar iyi hazmadilmesi 3.Bir çok bilim dalında ve anabilim dallarında çoklu disipliner çalışmayı öğrenebilecektir. 4.Farklı öğretim materyallerini değerlendirebilecektir. 5.Bölümde verilen temel dersleri teorik kısmının teknolojideki uygulamada daha rahat kavrama kabiliyetini sağlaması. 6.Yüksek Lisans eğitimine geçme durumunda bu dersi almakla konuyu seçmede bir düşünce oluşturabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Tahta, tebeşir kullanarak, animasyon, power point sunuyla desteklenerek

Kaynaklar

* Concepts of modern physics, Arthur Beiser, *Modern Physics, Stephen T. Thornton

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

FİZİK IV Dersi, sorunları analiz edebilme, bu sorunlara kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve fizik alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yeterliliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.