ANALİZ IV

İzlence Formu

Ders Adı ANALİZ IV Kod ASUB2149
Kredi 4 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BERAN PİRİNÇÇİ

Dersin Amacı

Süreklilik düzgün süreklilik , türev ve limit kavramlarının çok değişkenli fonksiyonlar ve kapalı fonksiyonlara uygulanması, kısmi türev kavramının kavratılması.

İçerik

R^n nin topolojisinin incelenmesine devam, çok değişkenli fonksiyonlar ve bunlar için limit kavramı, süreklilik, düzgün süreklilik, diferansiyellenebilme, kısmi türev kavramı, yüksek mertebeli kısmi türevler, Taylor formülü, çok değişkenliler için ekstremum noktaları ve bunların bulunması, kapalı fonksiyonlar ve uygulamaları, bağlı ekstremumlar ve bunların bulunması, Bağımsız değişkenlerin değişimi

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin bir problem hakkında fikir verme ve tartışma yeteneğini geliştirmek, Analiz dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırmak.

Yeterlilik İlişkisi

Soru-cevap, sınıf içi tartışmalar, ödevler.

Kaynaklar

1.J. Stewart, Kalkülüs:Diferansiyel ve İntegral Hesap 2.S.K. Stein, A. Barcellos, Calculus ve Analitik Geometri 3.R.C. Buck, Advanced Calculus

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencilerin edindikleri analitik düşünme becerileri ile bir problem hakkında fikir verme ve tartışma yeteneğini geliştirmek, Analiz dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.