FİZİKTE MATEMATİK METODLAR

İzlence Formu

Ders Adı FİZİKTE MATEMATİK METODLAR Kod ASUB2183
Kredi 5 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ERTAN GÜDEKLİ

Dersin Amacı

Temel bilimler de karşılaşılan vektör, matris ve kompleks analizine ilişkin problemleri çözmeye yarayacak teknikleri öğrenmek.

İçerik

Vektör, matris ve kompleks analiz.

Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda öğrenciler : 1-Temel Bilimler de karşılaşılan vektör, matris ve kompleks analizine ilişkin problemleri çözme becerilerini geliştirebilecektir. 2-Fizik bölüm dersleri ile ilgili problemleri analiz edebilme, diğer olaylarla karşılaştırma ve elde edilen verileri değerlendirerek açıklama ve sonuç çıkarabilecektir. 3-Hesaplanan torik verilere göre bir bilim adamının düşüncelerini ve ulaşmış olduğu sonuçların uygunluğunu inceleyebilecektir. 4- Etik düşünce altında teorik analiz ve yorum etme becerilerinin geliştirilebilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Yazılı ve Sözlü anlatım

Kaynaklar

Mathematical Methods for Physicists, G. Arfken, Academic Press Inc., 1985. Fizikte Matematik Metodlar Çözümlü Problem Kitabı, E. M. Rıza, İ.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, 1982.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersimizde, problemleri analiz edebilme, ispatlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile neden-sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve de edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri günlük hayatın çeşitli alanlarına etik olarak uyarlayabilme ve kullanabilme yeterliliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.